ขณะนี้หมดเวลาการรับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook: SUKEN Thailandเพจ facebook: SUKEN Thailand

สนับสนุนโดย