ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-10-27

?ประชาสัมพันธ์ รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

สามารถสมัครศูนย์สอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

?https://www.sukenthailand.com/center.php

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-5865728

หรือ Inbox มาที่เพจ SUKEN Thailand 

------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)