รับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2021-12-21

?ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

สอบวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565

สามารถสมัครสอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

? คลิกเพื่อสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-5865728

หรือ Inbox มาที่เพจได้เลยครับ

------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)