29 เมษายน 2564 ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
19 มีนาคม 2564 ประกาศสถานที่สอบในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
18 มีนาคม 2564 กำหนดการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
5 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
31 ธันวาคม 2563 การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
23 ธันวาคม 2563 การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
17 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)
16 พฤศจิกายน 2563 การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
9 พฤศจิกายน 2563 การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
15 สิงหาคม 2563 รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5
Previous     1   2   3   4       Next