15 มีนาคม 2565 ประกาศกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ! เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
21 ธันวาคม 2564 รับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6
27 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6
1 สิงหาคม 2564 พิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5
12 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและแสดงความยินดีในพิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 -5
29 เมษายน 2564 ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
19 มีนาคม 2564 ประกาศสถานที่สอบในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
18 มีนาคม 2564 กำหนดการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
5 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
Previous     1   2   3   4       Next