20 กุมภาพันธ์ 2567 การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
19 มกราคม 2567 การเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
8 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
11 ตุลาคม 2566 การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8
17 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
5 มกราคม 2566 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
2 พฤศจิกายน 2565 การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7
14 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
3 พฤษภาคม 2565 การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
1   2   3   4       Next