ติดต่อเรา

Visit Our Office

ห้อง 203 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 16:30 น.

Email Us

suken.thai@gmail.com

Facebook Us

Call Us

043 009 700 ต่อ 50147

สนับสนุนโดย