ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2024-02-20

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

การเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2024-01-19

การเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2024-01-08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-10-11

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-07-17

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-01-05

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-11-02

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-09-14

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-24

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-03

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

1   2   3   4       Next