ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-10-11

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-07-17

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-01-05

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-11-02

การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-09-14

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-24

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-03

การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

การเตรียมตัวสอบ SUKEN ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-04-01

การเตรียมตัวสอบ SUKEN ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-18

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

1   2   3   4       Next