นิทรรศการประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2ที่ EDUCA 2017

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

        เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) ณ อาคารศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561   ดูรูปภาพเพิ่มเติม