การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

      การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์สอบ 9 แห่ง ทั่วประเทศ  ดูรูปภาพเพิ่มเติม