โครงการ EDU-Port Japan

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

       วันที่ 30 มกราคม 2562 นิตยสารมิกเกะ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการศึกษาและเน้นความรู้ STEM รวมถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ร่วมกับ SUKEN Japan ได้ประชุมร่วมกับทีมงาน SUKEN Thailand เพื่อนำเนื้อหาสาระบางส่วนเข้ามาในนิตยสาร เช่นตัวอย่างข้อสอบ SUKEN ที่มีความท้าทายสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5-6 รวมทั้งแนวคิดทางการศึกษาจาก รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ปัจจุบันนิตยสารมิกเกะได้แจกฟรีสำหรับโรงเรียนที่ กทม. และในอนาคตจะขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ ความร่วมมือในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ EDU-Port Japan ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ดูรูปภาพเพิ่มเติม