ประกาศกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-15

การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

>>>จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 เป็นต้นไป<<<

? สามารถสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2565 ?

ผ่านเว็บไซต์: https://www.sukenthailand.com/preregister.php

................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043-009-700 ต่อ 50147

มือถือ 098-5865728

email: suken.thai@gmail.com

.................................................................................

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)