ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธี

?ผ่านเว็บไซต์ https://www.sukenthailand.com/

โดยเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ >>แล้วเลือกเมนู SUKEN ครั้งที่ 6

 

?ดูรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละศูนย์สอบ ตามลิงก์ Google Drive ที่แนบมานี้ >>>

https://drive.google.com/drive/folders/1PkKBVx78BFRyY7mhrp8NVZl2sCJdGjbm?usp=sharing

Picture

Picture

Picture

หากมีข้อผิดพลาดในส่วนของชื่อ สกุล ระดับที่สอบ หรือการเข้าสู่ระบบ สามารถแจ้งเพื่อแก้ไขได้ใน INBOX เพจเฟซบุ็ค หรือ ทางอีเมลล์ suken.thai@gmail.com หรือโทรศัพท์ 098-5865728 (ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.)