การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-03

? การประกาศผลสอบ ?

?การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6?

ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sukenthailand.com โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.sukenthailand.com

2. เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก ป้อน Username และ Password ที่สมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

3. เลือกเมนู ผลสอบ

?กรณีที่ผู้เข้าสอบที่ "สมัครผ่านศูนย์สอบ" Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-5865728 หรือ Inbox มาที่เพจได้เลยครับ

---------------------------------------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)