ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-05-24

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญ SUKEN ในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกิจกรรมมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้เข้าสอบที่สามารถทำแบบทดสอบได้ 100% ตามเกณฑ์ ทางสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทุกท่านทราบอีกครั้งภายหลัง สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งเพื่อเเจ้งข้อมูลและรายละเอียด

-------------------------------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand)