ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-09-14

?ประชาสัมพันธ์ รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7

สามารถสมัครศูนย์สอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

? https://www.sukenthailand.com/center.php ?

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-5865728

หรือ Inbox มาที่เพจ SUKEN Thailand 

------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)