ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

posted by SUKEN Thailand| Published on 2023-07-17

?ประชาสัมพันธ์ รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 8

โดยดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 ใน วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

สามารถสมัครศูนย์สอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

? https://www.sukenthailand.com/center.php ?

สามารถสมัครศูนย์สอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-5865728

หรือ Inbox มาที่เพจ SUKEN Thailand 

------------------------------

สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

(The Mathematics Certification Institute of Thailand)