17 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
5 มกราคม 2566 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
2 พฤศจิกายน 2565 การรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7
14 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 7
24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
3 พฤษภาคม 2565 การประกาศผลสอบการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
1 เมษายน 2565 การเตรียมตัวสอบ SUKEN ครั้งที่ 6
28 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
18 มีนาคม 2565 กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)
16 มีนาคม 2565 ประกาศศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
1   2   3   4       Next