ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by admin_suken_thailand| Published on 2021-04-29

ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประกาศสถานที่สอบในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-03-19

ประกาศสถานที่สอบในการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

กำหนดการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-03-18

กำหนดการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-03-05

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-31

การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-23

การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-17

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)

การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by ADMIN| Published on 2020-11-16

การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-09

การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-15

รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5

Previous     1   2   3   4       Next