ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-31

การขยายวันรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-23

การเลื่อนสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-12-17

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับสมัครสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SUKEN THAILAND)

การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by ADMIN| Published on 2020-11-16

การเปิดรับสมัครสอบ การสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-09

การเปิดรับสมัครการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5

รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-15

รับสมัครเป็นศูนย์สอบ การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 5

การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3

การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการ EDU-Port Japan

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

โครงการ EDU-Port Japan

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2

Previous     1   2   3   4       Next