ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมตัวสอบ SUKEN ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-04-01

การเตรียมตัวสอบ SUKEN ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-18

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 (ภาคบ่าย)

ประกาศศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-16

ประกาศศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

ประกาศกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-03-15

ประกาศกำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

ประกาศ! เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2022-02-23

ประกาศ! เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6

รับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

posted by SUKEN Thailand| Published on 2021-12-21

รับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-10-27

ประชาสัมพันธ์รับสมัครศูนย์สอบสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (SUKEN Thailand) ครั้งที่ 6

พิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-08-01

พิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและแสดงความยินดีในพิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 -5

posted by อนุชา โคยะทา| Published on 2021-07-12

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและแสดงความยินดีในพิธีมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 -5

Previous     1   2   3   4       Next