ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

การปฐมนิเทศศูนย์สอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3

การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

การมอบเหรียญการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการ EDU-Port Japan

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

โครงการ EDU-Port Japan

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2

นิทรรศการประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2ที่ EDUCA 2017

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

นิทรรศการประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางคณิศาสตร์ ครั้งที่ 2ที่ EDUCA 2017

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย ครั้งที่ 1

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-08-07

การจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตสาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย ครั้งที่ 1

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง The Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

posted by Admin_Suken_TH| Published on 2020-11-08

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง The Mathematics Certification Institute of Japan กับสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมในการจัดการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย

posted by admin_Suken_TH| Published on 2020-07-28

การเตรียมความพร้อมในการจัดการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในประเทศไทย

Previous     1   2   3   4